Časopis Časopis 1/2014 Separát Separát

Komentáre 3

Kyjevu sa nepodarilo vytvoriť podmienky pre realizáciu jeho plánu riešenia konfliktu