Časopis Časopis 2/2014 Separát Separát

Komentáre 0

Odporujeme politike, ktorá prináša úžitok iba jednej strane: predseda japonskej organizácie Issuikai Mitshuhiro Kimura v rozhovore pre DespiteBorders.com