Časopis Časopis 2/2008 Separát Separát

Komentáre 0

Prvý týždeň vojnového konfliktu v Gruzínsku: chronológia udalostí