Časopis Časopis 1/2014 Separát Separát

Komentáre 2

Splatenie časti ukrajinského dlhu dáva nádej na odvrátenie plynovej krízy