Časopis Časopis 1/2015 Separát Separát

Komentáre 1

Zjednocovanie velenia povstalcov na východe Ukrajiny ako cesta k regulárnym ozbrojeným silám