Časopis Časopis 2/2015 Separát Separát

Komentáre 4

Energetické vzťahy medzi Ukrajinou a subjektmi na povstaleckých územiach ako východisko urovnania ekonomických vzťahov v štáte