Časopis Časopis 2/2005 Separát Separát

Komentáre 0

„Keď títo ľudia povstanú, nebude ich možné zastaviť. Sú schopní krvavého konfliktu s režimom”