Časopis Časopis 2/2015 Separát Separát

Komentáre 3

Konflikt na východnej Ukrajine prechádza napriek bojom do fázy opätovného (politického) zmrazovania