Časopis Časopis 2/2012 Separát Separát

Komentáre 0

“Nie je to otázka dňa ani roka, nemáme na to peniaze“