Časopis Časopis 1/2008 Separát Separát

Komentáre 0

Perspektívy našej bilaterálnej hospodárskej spolupráce vidíme optimisticky: veľvyslanec Azerbajdžanu v Rakúsku, v SR, v Slovinsku a pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Fuad Ismayilov