Časopis Časopis 2/2014 Separát Separát

Komentáre 0

Preskupovanie v rámci povstaleckých síl smeruje k efektivite v podmienkach minimalizmu