Časopis Časopis 2/2009 Separát Separát

Komentáre 0

Príčinou prepadu stredoeurópskych mien absencia domáceho kapitálu a zlá štruktúra zahraničného obchodu