Časopis Časopis 1/2011 Separát Separát

Komentáre 0

Príčinou radikalizácie opozície je priama účasť politického centra v miestnych bojoch: Enver Kisriev v rozhovore pre DespiteBorders.com