Časopis Časopis / Separát Separát

Komentáre 0

Šítske milície v Iraku. Zdroj: www.veteranstoday.com