Časopis Časopis 2/2014 Separát Separát

Komentáre 0

Snahy o zefektívnenie výberu daní v Rusku ako jeden z efektov prepadu cien ropy na svetových trhoch