Časopis Časopis 1/2008 Separát Separát

Komentáre 0

To, že nemáme ropu a plyn, nám umožňuje diverzifikovať našu ekonomiku: veľvyslanec Arménska v Rakúsku, na Slovensku, v Česku a v Maďarsku Ašot Hovakimian