Časopis Časopis 1/2015 Separát Separát

Komentáre 10

Závislosť ISIL na príjmoch z predaja ropy ako možný faktor stabilizácie regiónu